Wolność dla Andżeliki Borys i Andrzeja Poczbuta

Już prawie siedem miesięcy prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys oraz dziennikarz i działacz ZPB Andrzej Poczobut przebywają w więzieniu śledczym, obecnie w Żodzinie, które znane jest z bardzo trudnych warunków, w których przebywają więźniowie. 18 października są urodziny prezes ZPB.

Tak wiele osób chciałoby jej złożyć życzenia urodzinowe i wiele osób to zrobiło wysyłając listy i kartki z życzeniami do Andżeliki. Nie wiemy, czy wszystkie otrzyma, ale na pewno wie, jak wiele osób ją wspiera, w tym duchowo – modlitwą. W dniu urodzin pani prezes w różnych miejscowościach na Białorusi i za granicą modlono się o jej zdrowie i rychły powrót na wolność podczas dziękczynnych Mszy świętych.

W Warszawie odbyła się akcja solidarności z Andżeliką Borys, którą zorganizowały osoby, które zostały zmuszone do opuszczenia Białorusi. Przemawiała na niej m.in. Irena Biernacka, prezes oddziału w Lidzie, która dwa miesiące spędziła w więzieniu śledczym, w tym też w Żodzinie. Portal znadniemna.pl zorganizował także akcję – Kartka urodzinowa dla Andżeliki, na którą nadesłano sporo wspaniałych rysunków.

Przypomnijmy, że Andżelika Borys i Andrzej Poczobut są uznani za więźniów politycznych, jak również i wcześniej więzione działaczki ZPB Irena Biernacka i Maria Tiszkowska. Wszystkim liderom ZPB postawiono zarzut „podżegania do nienawiści na tle etnicznym” i „rehabilitacji nazizmu”, za co przewidziana jest kara od 5 do 12 lat więzienia.

Jaki jest stan ducha naszych kolegów? To pytanie, które najczęściej zadają nasi działacze, znajomi. Akurat hartu ducha im nie brakuje. Piszą o tym w listach do rodziny, kolegów, przyjaciół. W liście do znajomego, którego fragmenty cytowała rozgłośnia Radio Svaboda Andrzej Poczobut napisał, że „żadne akty łaski nie są mu potrzebne, nie będzie prosić o ułaskawienie”. Zaznaczył, że pisanie próśb o ułaskawienie „byłoby rzeczą niemoralną i niegodną pamięci bohaterów Armii Krajowej”. Również Andżelika Borys poinformowała, że nikomu nie dawała upoważnienia, aby w jej imieniu zwracać się do Łukaszenki o ułaskawienie. Chodzi o listy, które kierował do liderów ZPB Jurij Woskresienskij.

Od samego początku uwięzienia liderów ZPB polskie władze podejmują ogromne starania mające na celu doprowadzenie do bezwarunkowego uwolnienia Andżeliki Bo- rys i Andrzeja Poczobuta. Odbywa się to na różnych szczeblach władzy, rozpoczynając od prezydenta RP. Andrzej Duda rozmawiał na temat uwięzionych liderów ZPB m.in. z sekretarz generalną OBWE Helgą Schmid, Wysokim Komisarzem ds. Mniejszości Narodowych K. Abdrakhmanovem, sekretarz generalną Rady Europy M. Pejčinović Burić, przewodniczącą Rady Praw Człowieka M. Bachelet. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau sprawę uwięzionych Polaków podejmował na spotkaniach NATO i UE. Efektem tych działań było oświadczenie ws. prześladowania Polaków szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella.
Komisja Europejska wezwała białoruskie władze do natychmiastowego uwolnienia Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta.

Działania władz białoruskich potępiły Departament Stanu USA oraz wielu krajów. Represjonowanych Polaków wspierają organizacje polonijne z całego świata. Oświadczenia w tej sprawie wydały Rada Polonii Świata, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych oraz wiele innych organizacji i stowarzyszeń polskich na całym świecie