Przy Krzyżu Katyńskim

W 1990 roku w Grodnie odbyła się niezwykle poruszająca uroczystość, na którą tłumnie przybyli Polacy miasta i okolicznych miejscowości. W dniu 1 listopada przy kaplicy na cmentarzu Pobernardyńskim odbyła się polowa Msza św., której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź.

Po liturgii księża wraz z wiernymi udali się na cmentarz garnizonowy w Grodnie przy ul. Biełusza. Biskup dokonał poświęcenia żołnierskich grobów oraz uroczystego odsłonięcia Krzyża Katyńskiego, a przy nim tablicy z nazwiskami mieszkańców Grodzieńszczyzny, którzy zginęli w sowieckich obozach jenieckich w Katyniu, Ostaszkowie i Miednoje w 1940 roku.

Dla naszych rodaków była to bardzo ważna uroczystość. Rok później, w 1991 roku, odbyło się odnowienie Cmentarza Wojskowego w Grodnie i jego oficjalne otwarcie. Od tego czasu wszystkie uroczystości patriotyczne rozpoczynają się właśnie tu, przy Krzyżu Katyńskim.