Przybliżając tradycje

W dn. 14 stycznia uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie klas 4 i 5 pod kierunkiem nauczycielki Tatiany Mackiewicz przygotowali przedstawienie jasełkowe. Montaż słowno-muzyczny składał się z wierszy o tematyce bożonarodzeniowej i tradycyjnych polskich kolęd.

Dla rodziców, którzy oglądali występ swoich pociech, był to powrót do czasów dzieciństwa, zachwyt umiejętnościami swoich dzieci. Mali aktorzy zaś nabyli nowe doświadczenia, poznali tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe, mieli okazję do doskonalenia mowy ojczystej. Następnie pięknie zaprezentowali całość.

Mali aktorzy-amatorzy wykazali się piękną dykcją, improwizacją, a wszystkiemu towarzyszyła piękna oprawa muzyczna i sceniczna. To bardzo ważne dla naszej szkoły nie tylko uczyć języka ojczystego, ale i pielęgnować tradycje.