W salonie muzycznym Radziwiłłów

W sali koncertowej dawnego zamku Radziwiłłów w Nieświeżu w dn. 19 czerwca odbył się koncert zat. „Skarbiec Muzyczny Nieświeża”, który rozpoczęto utworami Macieja Radziwiłła i Ogińskich.

Teatralno-kostiumowy otoczka koncertu miała przenieść gości w atmosferę salonu muzycznego książąt Radziwiłłów. Podobne salony zbierały możnych, artystów, naukowców i uzdolnioną młodzież. Słuchano tam muzyki i recytowano poezję, rozmawiano i dyskutowano.

Franciszka Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa

Publiczność bardzo dobrze odebrała utwory muzyczne z okresu renesansu, baroku i klasycyzmu w wykonaniu kwartetu smyczkowego Vivat Quartet oraz artystów opery. Warto powiedzieć, iż w dawnej Rzeczypospolitej magnaci występowali nie tylko jako organizatorzy salonów, lecz nierzadko sami tworzyli muzykę, wśród nich było niemało utalentowanych kompozytorów i wykonawców. Do tego grona bez wątpienia należał książę Maciej Radziwiłł (1749-1800). Do dzisiaj zachowały tylko nieliczne jego utwory napisane w stylu galant charakterystycznym dla pierwszego okresu klasycyzmu muzycznego. Sonata G-dur, Serenada B-dur i Divertimento D-dur autorstwa księcia stały się prawdziwą perełką koncertu.

Maciej Radziwiłł


Program „Skarbca Muzycznego” zawierał także utwory Michała Kazimierza i Michała Kleofasa Ogińskich, Józefa Kozłowskiego, Dawida Hollanda oraz dzieła nieznanych autorów z XVI–XVIII ww. Przed wykonaniem utworów muzycznych prowadzący recytowali wiersze autorstwa Franciszki Urszuli Radziwiłłowej (1705-1753), poetki epoki późnego baroku, była ona również autorką 16 utworów scenicznych napisanych dla teatru w Nieświeżu i tam wystawianych