Zniszczono tablicę na pomniku powstańców w Pacewiczach

W 1933 roku, gdy w całej Polsce obchodzono 70. rocznicę powstania styczniowego, w Pacewiczach został uroczyście odsłonięty pomnik ku czci poległych dwunastu bohaterów, którzy zginęli w okolicy tej miejscowości.

Mieszkańcy Pacewicz pochowali ich na skraju lasu. Co roku w okre­sie międzywojennym, w dn. 3 maja, przed pomnikiem odbywały się uroczystości ku czci poległych powstańców 1863 roku.

Po wojnie pomnik został znisz­czony. We wrześniu 2011 roku dzięki zaangażowaniu Związku Polaków na Białorusi dokonano jego odnowienia. Został ułożo­ny kopiec z kamieni, na którym wzniesiono metalowy krzyż. Na kopcu umieszczono tablicę z na­pisem: „W hołdzie powstańcom 1863 roku Rodacy AD 2011”. Tak­że podniesiono i wmurowano wro­śniętą w ziemię oryginalną tablicę ze starego pomnika z ledwo czy­telnym napisem na niej: „Powstań­com 1863 roku bohaterom walk o niepodległość Ojczyzny pod Piaskami Bołochowem Wdzięczni rodacy 1933”.

Zniszczona tablica pamiątkowa w Pacewiczach

W 2019 roku nieznani sprawcy zniszczyli napis na tablicy pamiąt­kowej z 2011 roku. Niestety, w tym roku ta sprawa wróciła jak deja vu. Dokładnie w ten sam sposób, jak dwa lata temu, została zdewasto­wana tablica ustanowiona przez ZPB. Wygląda na to, że wandale przygotowali się wcześniej do swe­go haniebnego czynu, bo wyryty na tablicy napis najprawdopodob­niej zniszczono przy pomocy dłuta i młotka. Czy to ci sami sprawcy? Całkiem możliwe. Napotkany mieszkaniec powie­dział, że pomnik jest oddalony o dwa kilometry od wsi, więc nikt z mieszkańców nie widział, kto to uczynił. We wsi byłoby to niemożli­we. Powiedział także, że nikt z miej­scowych nie mógł tego zrobić.

„To nie po chrześcijańsku, bo jak moż­na zbezcześcić czyjąkolwiek mogi­łę. Tym bardziej, że tu jest miejsce upamiętnienia bohaterów, którzy zginęli o wolność Ojczyzny, czyli w świętej sprawie”. Dodał, że uważa ten czyn za barbarzyński. Żaden człowiek nie powinien postępować w ten sposób